Info om vandrertropp for gutter høsten 2017

Tuesday, 05 September 2017 14:37 Ole Gabrielsen
Print

Mange speidere har allerede startet opp høstsemesteret og vi gleder oss til fortsettelsen! Her kommer en del informasjon om aktiviteter og annet. Nøl ikke med å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål rundt dette.

Møtested høsten 2017
Kirken skal pusses opp og blir stengt fra oktober 2017 til mai 2018. Vi må derfor ha alternative møtepunkter i denne fram til åpningen. Det blir derfor mange utemøter og det passer jo oss speidere bra! Husk klær etter vær! Fra oktober blir fast oppmøtested: Fotballbanen i Vålandsskogen. (Andre møtesteder blir det gitt egen informasjon om – se blant annet semesterplan.)

Møtetid
Vi starter møtene kl 1830 og møtene varer i utgangspunktet til kl. 1930-1945. Endringer i møtetid vil bli kunngjort spesielt.

Informasjon
All informasjon vil i utgangspunktet være tilgjengelig på speidergruppens nettsider:  www.bekkefaretspeiderne.no

Speidergruppen vil i tillegg bruke en SMS tjeneste hvor meldinger og påminninger blir sendt ut i forkant av møter til speideren selv og foresatte. Vi vil ta en gjennomgang av disse i starten på semesteret.

Speiderdrakt
Speiderdrakten består av speiderskjorte og speiderskjerf. Speidergruppen deler ut speiderskjerfet etter hvert etter et visst mønster. Speiderskjorten er ikke obligatorisk men en kjekk å ha! Vi oppfordrer dere som har brukte skjorter som er vokst ifra og som dere kan selge å sende melding til Morten Olsen. Vi prøver å holde oppdaterte lister på nettsidene om brukte skjorter til salgs. Nye skjorter kan bestilles på www.speiderbutikken.no

Organisering
Nye speidere som kom fra stifinnerne denne høsten vil være i lederstyrt aspirantpatrulje ut september 2017. Øvrige speidere vil danne 2 patruljer med flinke patruljeførere som leder disse. Fra oktober av vil vi danne 3 ordinære speiderpatruljer som vil bli ledet av patruljeførere med støtte fra ledere.

For speidere som går på ungdomsskolen
Speidere som går på ungdomsskolen vil etter hvert få egne tilbud om kurs som blir arrangert fra speiderkretsen. Dette er populære kurs som kan gi flotte og lærerike opplevelser sammen med speidere fra andre speidergruppen. Egen informasjon blir gitt om dette etter hvert.

Turer og leirer
Det er kjekt å være på tur! Denne høsten vil speiderne få tilbud om følgende:

Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 14:53