Stifinnerne deltar på Globalaksjonen!

Monday, 26 September 2016 19:43 Ole Gabrielsen
Print

På møtet tirsdag 27. september vil stifinnerne delta på Globalaksjonen. Da arrangerer vi et Globalløp til inntekt for aksjonen. Se litt mer info om selve aksjonen på hjemmesiden www.globalaksjonen.no.

Globalløpet består i at stifinnerne springer en løype utenfor kirken og springer/gå så mange runder de klarer på en viss tid. I forkant gjelder det å utfordre foreldre, onkler, tanter, naboer osv. til å sponse hver runde med et beløp. En runde er 170 m lang. Vi lager tre ulike løp som hvert varer i 10 minutter. Det første er vanlig løping, det andre skal deltakerne springe baklengs, og det fjerde skal de springe sammenbundet med en annen stifinner (trenger ikke være sammenbundet i føttene). Mellom hvert av løpene tar vi en kort pause. Speidergruppen sponser hver stifinner med 5 kr per runde for vanlig løping og 10 kr per runde for de to andre løpene. Etter løpet vil hver stifinner få med seg en lapp hjem hvor det står hvor mange runder de sprang/gikk og til hvilken konto sponsormidlene skal innbetales.

Mot slutten av møtet blir det også opptakelse av årets stifinnere. Da vil vi ta en runde på hva det vil si å være speider og hva det betyr å avlegge speiderløftet. Når hver enkelt har avlagt speiderløftet vil han/hun få skjerfet.

 

Ta med:

Hilsen for lederne,

Ole

Mob. 906 44 352

Sponsorskjema

 

Navn på sponsor

Beløp per runde

Løp 1:
Vanlig løping

Løp 2:

Baklengs

Løp 3: Sammenbundet

Bekkefaret K/M speidere

5,-

10,-

10,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 18 October 2016 07:43