Bekkefaretspeiderne

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Historikk

E-mail Print PDF

Historikk

En ulveflokk ble startet av Asle Leidland og Karin Brunwathne i 1973. I desember 1974 ble troppen dannet og dette året regnes som stiftelsesåret for 24. Stavanger KFUM. Siden har mange vært innom gruppen -- både som ledere og som speidere. Nedenfor er litt av gruppens eldre historie gjengitt fra Bekkekvadet nr. 1, årgang 5, 1989.

Tidens gang ...

 • 1975 Gruppen flyttet ut av kirken til Bekkefaret Fritidshjem fordi ny kirke skulle bygges. Førerpatruljen Gaupe ble dannet. Om sommeren ble 24.s første tur arrangert (til Øvre Hetland).
 • 1977 Gruppens første leir ble avholdt i Skipavåg. Meget vellykket. Om høsten flyttet gruppen inn i ny kirke. Det ble bedre plass og mer struktur over arbeidet. Ulvetur til Øvre Hetland. Speiderturer.
 • 1978 Deltakelse på landsleir; Verdal. 5 stk. + Asle deltok. Om høsten ble det arrangert ulvetur til Maurholen.
 • 1979 Om sommeren dro 5 stk. Norge Rundt med NSBs jubileumstilbud; Stavanger-Oslo-Trondheim-Bodø-Trondheim-Røros-Oslo-Stavanger. På høsten ble troppen utvidet til 4 patruljer:
  Patrulje Patruljefører
  Albatross Kjell
  Birkebeinerne Asle
  Hvalross Trond
  Knøttene Trygve
  Ulvearbeidet ble ledet av Arne og Svanhild Wathne. Troppstur til Ogna. Rundt jul ble det arrangert troppstur til Melshei som et forsøk på å starte en tradisjon, men det ble bare med 2 år på rad. På turen var det medbragt juletre og lapskaus med mandel.
 • 1980 Om sommeren ble det arrangert troppsleir til Skipavåg. 15 deltakere. På høsten gikk en del av patruljeførerne over til å bli troppsassistenter. Det ble et mer aktivt patruljearbeid. Bjørn Arve Bentsen ble ulveleder.
 • 1981 Det deltok 20 stk. på kretsleiren ved Mosvatnet i Suldal.
 • 1982 Førerpatruljen Gaupe dro en tur til London. På høsten ble det arragert troppstur til Baroniet.
 • 1983 På våren skjedde det et "troppskupp" med et lederskifte som følge. Førerpatruljen (Odd, Torstein, Morten, Øystein) styrte troppen selv. Bjørn Arve Bentsen ble gruppeleder. På sommeren deltok Odd og Torstein som de første fra gruppen på patruljeførerkurset Norsk Roland.
 • 1984 Troppstur til Holmaholen ved Ålgård. I pinsen var det felles førertur med 1. Tjensvoll KFUM til Gåsavatnet. Odd og Torstein deltok som de første fra gruppen på Norsk Roland II. Det deltok 13 speidere på kretsleiren i Ulladalen. På høsten ble roverlaget stiftet med 9 rovere. Morten Nygaard var troppsleder og lagleder. Aspirantpatruljen ble stiftet, mens Albatross ble nedlagt. I desember feiret gruppen sitt 10-års jubileum.
 • 1985 I januar ble det første troppsleirbålet på Solastranden arrangert, samt at det var en foreldrefest. Senere på våren sikret Birkebeinerne gruppens første seier i Bykonkurransen. Første nummer av Bekkekvadet ble også utgitt. Odd ble første rover med klaffer. På sommeren deltok 20 speidere fra gruppen på avdelingsleiren Lomsesanden like ved Farsund. I oktober deltok gruppen for første gang på JOTA (Jamboree On The Air).
 • 1986 Gruppen vant Bannerkonkurransen for første gang. Roverlaget kjøpte bil, en Hanomag Henchel F-30. 24 speidere og ledere deltok på landsleiren, Vinje. Hvalross og Birkebeinerne deltok som de første patruljene fra gruppen på LPK (Landspatruljekonkurransen). Stiftet kjennskap med vår første vennskapstropp, 7th Exeter, Devon. På høsten ble det første offisielle gruppetinget avholdt og også gruppens første gruppetur som gikk til Madland.
 • 1987 Bjørn Arve Bentsen flytter til Mandal. Morten Nygaard fungerer som gruppe- og lagleder. Gruppen hadde trippelseier i Bykonkurransen. Roverlaget på Englandstur og gjestet bl.a. London og Exeter. 10 stk. deltok på turen.

En oppsummering og nyere historie er beskrevet i en artikkel i menighetsbladet fra Påsken 2004. Denne artikkelen ble skrevet av gruppeleder Morten Olsen i forbindelse med 30-års jubiléet.

Last Updated on Monday, 26 October 2015 21:17  

Login

Kontaktpersoner

Oppdagere
1. og 2. klasse. Mandager kl 17.30
Christian Albertsen, tlf. 986 54 564 
 
Stifinnere
3. og 4. klasse. Tirsdager kl 17.30
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352
 
Vandrere
5.-10. klasse. Torsdager kl 18.30
Gutter: Hans Marius Våga, tlf. 976 39 330
Jenter: Inghild Marie Mjelva, tlf. 952 26 422
 
Rovere
Ca. 16-25 år.
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352
 
Kasserer
Wim Lekens, tlf. 918 83 049
 
Gruppeleder
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352