Innkalling til Gruppeting 7/1-2016

Sunday, 13 December 2015 22:29 Ole Gabrielsen
Print

Alle ledere og rovere kalles med dette inn til Gruppeting 2016. 

 

Tid:    torsdag 7. januar 2016 kl. 1930 til ca. 2100 
Sted: Bekkefaret kirke
 
 
Ønsker til slutt alle speidere og ledere God Jul og Godt Nyttår! 
  Saksliste
 
1.   Velkommen og åpning – Ole
2.   Årsmelding med kort statusrapport - enhetsledere
3.   Regnskap for 2015 - Siri og Ole
4.   Budsjett for 2016 - Siri og Ole
5.   Valg - Hildegunn
6.   Ny aldersinndeling og ny speiderstige – Rolf Marthin
7.   Rekruttering - Ole
8.   Samarbeidsarrangementer/fellesdatoer våren 2016
9.   Infosaker
10. Eventuelle saker
 
Når det gjelder sak 6 om ny aldersinndeling, så ber jeg dere om å ta en titt på www.speidermerker.no for å se hvordan den nye speiderstigen er laget. En kort oversikt over gammel og ny aldersinndeling er som dette:
 
Gammel aldersinndeling
Ny aldersinndeling
Familiespeiding/harer: 0 til 1. trinn
Oppdagere: 2. – 3. trinn
Stifinnere: 4. – 5. trinn
Vandrere: 6. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – noen-og-tyve
Familiespeiding: 0 år til 6 år
Oppdagere: 1. – 2. trinn
Stifinnere: 3. – 4. trinn
Vandrere: 5. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – til og med 25 år
 
Vi skal altså ta stilling til om vi ønsker å innføre den nye aldersinndelingen i vår gruppe. Denne ble vedtatt av Landstinget i 2015.
 
Velkommen!
 
Med speiderhilsen,
Ole Gabrielsen
Gruppeleder

 

 

Last Updated on Sunday, 13 December 2015 22:34