Bekkefaretspeiderne

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Innkalling til gruppeting 2018

E-post Skriv ut PDF
Hei, alle rovere og ledere!
 
Da er vi i gang med 2018 og kan se fremover til et spennende vårhalvår. Noe av det første som skjer er gruppeting, og her kommer innkallingen:
 
Tid: 11. januar 2018 kl. 19.00 
Sted: De midlertidige menighetskontorene, barnehagebygget
Saksliste:
 1. Åpning – Rolf Marthin
 2. Årsmelding & oppsummering av 2017 - Enhetene
 3. Valg - Ole
 4. Regnskap for 2017 - Siri
 5. Budsjett for 2018 - Ole
 6. Datoer for vårhalvåret – Rolf Marthin
 7. Infosaker
 8. Eventuelle saker
     a. Kort evaluering av den nye enhetsinndelingen
     b. Forslag: Invitere andre grupper på gruppeturen til Vier
 
Etter gruppetinget blir det enhetsplanlegging.
 
Ettersom vi har gruppeting i uke 2 planlegger vi oppstart i uke 3. 
 
Hilsen
Ole
Sist oppdatert tirsdag 02. januar 2018 20:50  

Login

Kontaktpersoner

Familiespeidere
3 til 5 år. En til to samlinger per måned.
Silje Marøy, tlf 995 55 678
 
Oppdagere
1. og 2. klasse. Mandager kl 17.30
Kristine K. Amundsen, tlf. 971 84 860
 
Stifinnere
3. og 4. klasse. Tirsdager kl 17.30
Christian Albertsen, tlf. 986 54 564 
 
Vandrere
5.-10. klasse. Torsdager kl 18.30
Gutter: Morten V. Olsen, tlf. 976 01 156
Jenter: Irene Eide Olsen, tlf. 928 00 455
 
Rovere / Rangere
Ca. 16-25 år.
Haakon E. Olsen, tlf. 475 23 596
 
Kasserer
Siri Svandal, tlf. 928 33 403
 
Gruppeleder
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352

Siste bilder

20170605_100407

20170605_100407

20170604_215935

20170604_215935

20170604_202206

20170604_202206

Den Forgylte Zalo-flaske, vandretroféet i kokkekampen.

Den Forgylte Zalo-flaske, vandretroféet i kokkekampen.