Bekkefaretspeiderne

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Ny enhetsinndeling fra høsten 2016

E-post Skriv ut PDF

Fra høsten 2016 innfører vi den nye enhetsinndelingen som ble vedtatt på Landstinget i 2015. Trykk på bildet for å lese mer.
Rent konkret for oss betyr det at vi vil ha følgende enhetsinndelinger:

  • Familiespeiding: barn fra 3 til 6 år med foreldre: møtes en eller to søndager i måneden til en liten tur med samling, litt mat og aktivitet.
  • Oppdagere: 1. og 2. klasse  - møtedag mandager
  • Stifinnere: 3. og 4. klasse - møtedag tirsdager
  • Vandrere: 5. til 10. klasse  - møtedag torsdag
  • Rovere: 10. klasse til ca. 25 år - møtedag annenhver torsdag

Familiespeiding
I speidergruppen i Bekkefaret har vi ikke hatt familiespeiding tidligere, så det ser vi frem til å prøve ut. Dersom noen er interesserte i å begynne med familiespeiding, f.eks. noen speidere som har yngre søsken, kan de ta kontakt med undertegnede. 

Oppdagere og stifinnere
I oppdagerne og stifinnerne vil det være et lederstyrt program, det vil si at det er voksne ledere som planlegger og gjennomfører alle møtene. Speiderne blir inndelt i patruljer for å gjøre det enklere å gjennomføre noen aktiviteter, og speiderne kan få noe trening i å lede en liten gruppe med jevnaldrende. Både oppdagerne og stifinnerene vil gjennomføre semestermerker og aktivitetsmerker. Semestermerker er merker som speiderne får når de har gjennomført opplegg som går over flere møter i løpet av et halvår. Aktivitetsmerker er enkeltstående merker som viser at speiderne har deltatt eller har lært noe.

Vandrere
I vandrertroppen legger den nye modellen opp til at vil 5. klassinger først blir med i en aspirantpatrulje. Aspirantpatruljen blir vanligvis ledet av voksne som sørger for at de gjennomfører aspirantgraden. Etter 6 til 12 måneder, overføres aspirantene til patruljer som hovedsakelig blir ledet av jenter og gutter i ungdomsskolealder. Disse kalles patruljeførere (PF) og patruljeassistenter (PA). For vandrertroppene blir det en blanding av patruljemøter og troppsmøter. Typisk er det ett troppsmøte i måneden og resten patruljemøter. Det er patrulje PF og PA som gjennomfører patruljemøtene, mens voksne ledere gjennomfører troppsmøtene. Lederne vil selvsagt følge opp og veilede PF-er og PA-er. 
 
I vårt tilfelle vil det bli en aspirantpatruljer for guttene som starter i 5. klasse høsten 2016, mens jentene i 5. klasse vil bli en del av patruljene allerede i høst. Det blir gjort slik fordi det ligger godt til rette for å gjøre dette allerede i høst i vandrertroppen for jenter. 
 
Nytt grads- og merkeprogram
Det følger med et nytt program med den nye enhetsinndelingen og vi vil prøve ut dette programmet i tiden fremover. Det vil variere fra enhet til enhet i hvor stor grad dette prøves ut. Som før vil vi være fri til å bruke egne idéer der vi har tro på det og/eller har erfaringer med at det fungerer.
 
På hjemmesiden til Norges KFUK-KFUM-speidere står det mer om det nye speiderprogrammet. Gå til www.kmspeider.no og trykk på "Speiderprogram".
 
Med speiderhilsen
Ole
906 44 352 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Sist oppdatert onsdag 17. august 2016 22:21  

Login

Kontaktpersoner

Oppdagere
1. og 2. klasse. Mandager kl 17.30
Kristine K. Amundsen, tlf. 971 84 860
 
Stifinnere
3. og 4. klasse. Tirsdager kl 17.30
Christian Albertsen, tlf. 986 54 564 
 
Vandrere
5.-10. klasse. Torsdager kl 18.30
Gutter: Morten V. Olsen, tlf. 976 01 156
Jenter: Irene Eide Olsen, tlf. 928 00 455
 
Rovere / Rangere
Ca. 16-25 år.
Haakon E. Olsen, tlf. 475 23 596
Elin F. Olsen, tlf. 970 03 662
 
Kasserer
Siri Svandal, tlf. 928 33 403
 
Gruppeleder
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352

Siste bilder

IMG_47371

IMG_47371

20180414_110627

20180414_110627

20180414_110800

20180414_110800

Lavere og lavere, svakere og svakere ...   (Foto: IAT)

Lavere og lavere, svakere og svakere ... (Foto: IAT)