Bekkefaretspeiderne

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Innkalling til Gruppeting 7/1-2016

E-post Skriv ut PDF

Alle ledere og rovere kalles med dette inn til Gruppeting 2016. 

 

Tid:    torsdag 7. januar 2016 kl. 1930 til ca. 2100 
Sted: Bekkefaret kirke
 
 
Ønsker til slutt alle speidere og ledere God Jul og Godt Nyttår! 
  Saksliste
 
1.   Velkommen og åpning – Ole
2.   Årsmelding med kort statusrapport - enhetsledere
3.   Regnskap for 2015 - Siri og Ole
4.   Budsjett for 2016 - Siri og Ole
5.   Valg - Hildegunn
6.   Ny aldersinndeling og ny speiderstige – Rolf Marthin
7.   Rekruttering - Ole
8.   Samarbeidsarrangementer/fellesdatoer våren 2016
9.   Infosaker
10. Eventuelle saker
 
Når det gjelder sak 6 om ny aldersinndeling, så ber jeg dere om å ta en titt på www.speidermerker.no for å se hvordan den nye speiderstigen er laget. En kort oversikt over gammel og ny aldersinndeling er som dette:
 
Gammel aldersinndeling
Ny aldersinndeling
Familiespeiding/harer: 0 til 1. trinn
Oppdagere: 2. – 3. trinn
Stifinnere: 4. – 5. trinn
Vandrere: 6. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – noen-og-tyve
Familiespeiding: 0 år til 6 år
Oppdagere: 1. – 2. trinn
Stifinnere: 3. – 4. trinn
Vandrere: 5. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – til og med 25 år
 
Vi skal altså ta stilling til om vi ønsker å innføre den nye aldersinndelingen i vår gruppe. Denne ble vedtatt av Landstinget i 2015.
 
Velkommen!
 
Med speiderhilsen,
Ole Gabrielsen
Gruppeleder

 

 

Sist oppdatert søndag 13. desember 2015 22:34  

Login

Kontaktpersoner

Familiespeidere
3 til 5 år. En til to samlinger per måned.
Kontakt Silje Marøy, tlf 995 55 678
 
Oppdagere
1. og 2. klasse. Mandager kl 17.30
Kontakt Øyvind T. Østrem, tlf 412 07 520
 
Stifinnere
3. og 4. klasse. Tirsdager kl 17.30
Kontakt Ole Gabrielsen, tlf 906 44 352
 
Vandrere
5.-10. klasse. Torsdager kl 18.30
Gutter: Rolf Marthin Nilsen, tlf 907 45 674
Jenter: Kari Notvik, tlf 918 53 818
 
Rovere / Rangere
16-20 år.
Sinde Eide Olsen, tlf. 47522312
Aleksander Folkestad, tlf. 95197771
 
Materialforvalter
Ove Helgeland, tlf 928 33 403

Siste bilder

20170605_100407

20170605_100407

20170604_215935

20170604_215935

20170604_202206

20170604_202206

P1010116.JPG

P1010116.JPG