Bekkefaretspeiderne

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Innkalling til Gruppeting 7/1-2016

E-post Skriv ut PDF

Alle ledere og rovere kalles med dette inn til Gruppeting 2016. 

 

Tid:    torsdag 7. januar 2016 kl. 1930 til ca. 2100 
Sted: Bekkefaret kirke
 
 
Ønsker til slutt alle speidere og ledere God Jul og Godt Nyttår! 
  Saksliste
 
1.   Velkommen og åpning – Ole
2.   Årsmelding med kort statusrapport - enhetsledere
3.   Regnskap for 2015 - Siri og Ole
4.   Budsjett for 2016 - Siri og Ole
5.   Valg - Hildegunn
6.   Ny aldersinndeling og ny speiderstige – Rolf Marthin
7.   Rekruttering - Ole
8.   Samarbeidsarrangementer/fellesdatoer våren 2016
9.   Infosaker
10. Eventuelle saker
 
Når det gjelder sak 6 om ny aldersinndeling, så ber jeg dere om å ta en titt på www.speidermerker.no for å se hvordan den nye speiderstigen er laget. En kort oversikt over gammel og ny aldersinndeling er som dette:
 
Gammel aldersinndeling
Ny aldersinndeling
Familiespeiding/harer: 0 til 1. trinn
Oppdagere: 2. – 3. trinn
Stifinnere: 4. – 5. trinn
Vandrere: 6. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – noen-og-tyve
Familiespeiding: 0 år til 6 år
Oppdagere: 1. – 2. trinn
Stifinnere: 3. – 4. trinn
Vandrere: 5. – 10. trinn
Rovere: 10. trinn – til og med 25 år
 
Vi skal altså ta stilling til om vi ønsker å innføre den nye aldersinndelingen i vår gruppe. Denne ble vedtatt av Landstinget i 2015.
 
Velkommen!
 
Med speiderhilsen,
Ole Gabrielsen
Gruppeleder

 

 

Sist oppdatert søndag 13. desember 2015 22:34  

Login

Kontaktpersoner

Familiespeidere
3 til 5 år. En til to samlinger per måned.
Silje Marøy, tlf 995 55 678
 
Oppdagere
1. og 2. klasse. Mandager kl 17.30
Kristine K. Amundsen, tlf. 971 84 860
 
Stifinnere
3. og 4. klasse. Tirsdager kl 17.30
Christian Albertsen, tlf. 986 54 564 
 
Vandrere
5.-10. klasse. Torsdager kl 18.30
Gutter: Morten V. Olsen, tlf. 976 01 156
Jenter: Irene Eide Olsen, tlf. 928 00 455
 
Rovere / Rangere
Ca. 16-25 år.
Haakon E. Olsen, tlf. 475 23 596
 
Kasserer
Siri Svandal, tlf. 928 33 403
 
Gruppeleder
Ole Gabrielsen, tlf. 906 44 352

Siste bilder

IMG_47371

IMG_47371

20180414_110627

20180414_110627

20180414_110800

20180414_110800

DSC00120

DSC00120